Styrelse

Styrelsens uppgift är att driva och utveckla samfälligheten för områdets bästa och till medlemmarnas nytta.

Föreningens styrelse består av ordförande, kassör, sekreterare, två ordinarie ledamöter samt två suppleanter.

Protokoll från medlemsmöten och meddelanden från styrelsen anslås här på hemsidan.

Protokoll från styrelsemöten hittar du under styrelseprotokoll.

Styrelsen nomineras av valberedningen och väljs av årsmötet. Se sammanfattning av valberedningens uppdrag. Valberedningen består av områdesansvariga i respektive ansvarsområde med en av dessa som sammankallande, se Skötselområden.