Samfällighetsavgift

Samfällighetsavgift, eller utdebiteringen som den egentligen heter, är samfällighetens enda inkomst och löper per 1 april – 31 mars året efter. Utdebitering sker varje 3:e månad (Kvartal) med följande förfallodatum 31 mars, 30 juni, 30 september samt 31 december.

Samfällighetens verksamhetsår börjar 1 januari och avslutas 31 december.

Utdebiteringens storlek baseras på den årsbudget, som bestäms av årsmötet i mars varje år. Den totala årskostnaden brukar ligga kring 1300 000 kr och den totala utdebiteringen per år och husägare ligger runt 8 500-10 000 kr. Protokoll från årsmötet och budget hittar du på sidan Årsstämma – Årsredovisningar.

Varje faktura kommer husägaren tillhanda 1 månad före förfallodatum, till de som angivit sin e-postadress. Övriga får en faktura i brevlådan.

Vilken fastighet betalar för vad i samband med utdebitering?

Inom Kvarnbergets samfällighet finns 122 fastigheter. Dessa fastigheter har olika betalningsansvar mot de bindande gemensamhetsanläggningar som bildades 1987 (Nr 93/83 1987-02-04 samt ändringsbeslut Nr F28/87 per 1987-11-24) och 2013 (E116030, Akt 0581-K12/111, 2013-03-18).

För att förenkla budgethantering och för att få en tydligare beskrivning har styrelsen valt att införa begreppet Fastighetsgrupp (FG). Hur gemensamhetsanläggning (GA) och FG hänger ihop finns beskrivet i Betalningsansvar fastighetsgrupp.

Utebliven betalning

Om inbetalning uteblir utgår en betalningspåminnelse c:a 1 vecka efter förfallodatum. Har pengar inte kommit in, c:a 10 dagar efter ursprungligt förfallodatum, går ärendet direkt till Kronofogden.

Detta innebär att samfälligheten lämnar ärendet vidare till Kronofogden, som vidtar åtgärder för indrivning av skulden. Den avgift som tas ut av Kronofogden för handläggningen debiteras samfälligheten. Samfälligheten kräver sedan tillbaka kostnaden av husägaren.