Kvarnstugan

Kvarnstugan går att hyra för exempelvis kalas, dop etc. Bord och stolar samt enklare kök finns att tillgå.

Bokning

Bokning och upphämtning av nyckel kan göras enligt överenskommelse hos Carlos Tapia Segovia (076-307 06 36, carlostapia3.ct@gmail.com) på Långdansgatan 104.
Uthyrningskontrakt undertecknas i samband med hämtning eller lämning av nyckel.

Regler vid uthyrning av Kvarnstugan

Uthyrningen kan ske till myndiga privatpersoner som bor inom Kvarnbergets samfällighet där syftet med nyttjandet inte är att vara vinstdrivande.
Lokalen disponeras från tid som överenskommes med stugfogde till kl. 22.00.
Hyran erlägges i förskott samtidigt som nyckel kvitteras ut.

Lokalen skall städas efter varje aktivitet. Områden ute runt Kvarnstugan städas vid behov. Ifall lokalen inte är ordentligt städad kommer en städfirma att anlitas. Kostnaden för detta debiteras hyrestagaren.

Eventuella skador på lokalen eller inventarier meddelas till stugfogden. Kostnaden för uppkomna skador debiteras hyrestagaren.

Bastubad är sedan 2016-08-01 inte längre tillgängligt för uthyrning på grund av att driftkostnaderna för bastun inte täcks av intäkterna samt att det finns ett upprustningsbehov av bastun.

Hyresavgifter

Pingis 20:- / tim
Hyra av lokalen 350:- / 24 tim
Hyra av stolar 5:- / stol
Hyra av bord 25:- / bord
 
 

Tänk på att ALLTID lämna lokalen i städat och fint skick!

Kommentera