Skötselområden

Skötselinformation

Inom samfälligheten finns det 10 st skötselområden och lika många områdesansvariga. Områdesansvariga byts varje år. Turordningen följer adresserna inom varje skötselområde.

Föryngringsplan

En del av buskarna och träden inom området har blivit för stora för att passa in och behöver därför klippas eller sågas ned. Men för att vi inte ska få ett kalt område utan vegetation och för att få en jämnare ekonomisk belastning har det tagits fram en föryngringsplan: Åtgärdsplan trädföryngring 2016.

Uppföljning

Områdesansvariga samlar in förslag på åtgärder inom sitt område. Områdesansvariga svarar för uppföljning och fördelning mellan adresserna. Målet är att arbetsinsatserna på respektive område skall fördelas. Förslagsvis med schema som talar om vilka veckor respektive adress svarar för skötseln. Vid behov av större insatser kan fler områden gå ihop.

Bild över skötselområden. (Klicka på bilden för att se förstoring).

Skotselomraden

Skötselinstruktion

Ytor Åtgärd Frekvens Anmärkning
Gräsytor
Klippning
Var 7:e dag
Klippschema
Planteringar
Rensning
1 gång per månad
Eller efter behov
Träd och buskar
Klippning, ansning
2 gånger per år
Eller vid behov

Områdesindelning

Områdesansvariga under 2017/2018 är följande husnummer: 20, 42 ,58, 96, 104, 156, 174, 240, 252 och 194. Skifte av områdesansvarig skall ske senast innan höststädardagen.
Områdesansvariga utgör också valberedning till årsmötet. Sammankallande till årsmötet 2018-03 är Långdansgatan 174. Till årsmötet 2019 är det områdesansvarig i skötselområde 8 som är valberedningens sammankallande.

Skötselområde 1: ⇒ Långdansgatan 10, 12, 14, 16, 18 och 20
Skötselområde 2: ⇒ Långdansgatan 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 och 44
Skötselområde 3: ⇐ Långdansgatan 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 och 64
Skötselområde 4: ⇒ Långdansgatan 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96 och 98
Skötselområde 5: ⇒ Långdansgatan 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130 och 132
Skötselområde 6: ⇐ Långdansgatan 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154 och 156
Skötselområde 7: ⇒ Långdansgatan 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190 och 192
Skötselområde 8: ⇒ Långdansgatan 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238 och 240
Skötselområde 9: ⇐ Långdansgatan 242, 244, 246, 248, 250, 252, och 254
Skötselområde 10: ⇒ Långdansgatan 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220 och 222