Nyheter

Uppdatering av “Välkommen till Kvarnbergets Samfällighet”

Styrelsen har uppdaterat föreningens information “Välkommen till Kvarnbergets Samfällighet” som lämnas till nyinflyttade i området. Materialet läggs in på hemsidan under fliken “Samfälligheten” för att alla ska kunna få tillgång till den.

Styrelsen har så kortfattat som möjligt försökt få med den information som kan vara av vikt när man är ny i området. Har du synpunkter på innehållet eller synpunkter i övrigt på den information som presenteras på hemsidan kontakta gärna styrelsen.

Höststädardag 22 oktober 2016

Det blev en riktigt grå och blöt höststädardag men trots det var vi många som trotsade vädret och gjorde så gott vi kunde. Ett stort tack till er alla.

Kvarnstugan var välbesökt med många leende Kvarnbergsbor, det är härligt att så många barn är med och drar sitt strå till stacken.

Ett stort tack till Elisabeth, vår stugfogde, som handlat och fixat i Kvarnstugan. Korven gick som ”smör i solsken”!

Nästa gemensamma aktivitet är årsmötet i mars och så blir det en ny städardag i vår.

Hälsningar från styrelsen genom Ulla Blom Ivarsson

Tack för vårstädardagen 2016

Från styrelsen vill vi rikta ett stort tack till alla er som deltog på städdagen för att göra vårt område vårfint. Ett tack också till samtliga områdesansvariga som planerade och deltog i beställningsmötet och tack till de som fixade inköp, förberedde och serverade korv och kaffe. Det blev lite otydligt vilket område som skulle ansvara för serveringen men det lovar vi ska bli tydligare till nästa gång. Fint blev det, och så vi vill ha det!

Som ni känner till så skickar kassören ut fakturor för utdebitering via e-post till de som lämnat sin e-postadress. Styrelsen har för avsikt att använda e-postadresserna till, som vi bedömer, viktig information som till exempel inför höst- och vårstädardagarna. Har ni synpunkter på det är vi tacksamma om ni hör av er. Till er som ännu inte lämnat er e-post skulle vi gärna se att vi får tillgång till den.

Nu när det är så fint, sopat och fixat, vill vi också lyfta frågan kring parkering. Det har blivit bättre, men fortfarande kan man se att vissa parkerar på ytor som inte är tillåtna, till exempel gräsmattor, eller står lång tid på stickgator eller blockerar framfart. Det är givetvis OK att köra fram till huset, lasta av, men sedan bör bilen till parkeringen. Har man gäster eller flera bilar som inte täcker fastighetens parkering så är det den så kallade matargatan som gäller för parkering.

På stämman kom frågan upp om hinder på matargatan. Styrelsen kommer inom kort att gå runt med en lista, presentera den skrivelse som är tänkt ska skickas till kommunen och fråga er om ni ställer er bakom förslaget.

Har ni synpunkter på skötsel, området eller på vad som skulle kunna förbättras; hör då gärna av er. Våra e-postadresser finns på hemsidan. Vi kanske kan svara direkt, men ibland kanske behöver lyfta er fråga på ett styrelsemöte eller på nästa årsstämma. Inga frågor är fel för att diskutera.

Ha en skön vår önskar styrelsen

Ulla Blom Ivarsson
ordförande

Lekplatsprojektet

Styrelsen har under året tagit in offerter utifrån totalentreprenad och kommit fram till detta förslag, som kommer att behandlas på årsmötet.
Lekplatserna uppfyller eu-standard och styrelsen har försökt ta hänsyn till synpunkter och förslag som kommit in från lekplatsgruppen. Utrustningen är i galvaniserat stål, dvs. underhållsfritt. Underlaget består av sand enligt den standard som gäller och det kommer finnas sandlåda med speciell grävsand. Vid lilla lekplatsen (bakom Kvarnstugan) är lekställningen anpassad till mindre barn och vid stora lekplatsen är den till lite större barn.
Lilla Lekplatsen Stora Lekplatsen

 

Årsmöte 2016-03-31

Styrelsen för Kvarnbergets samfällighetsförening kallar alla medlemmar till årsmöte 2016-03-31 kl 19:00 i Kvarnstugan.

Vill du nominera någon till styrelsen är du välkommen att göra det via valberedningen (som består av ansvariga i respektive skötselområde), eller direkt till styrelsen.
Motioner mottages tacksamt av styrelsen, senast sista januari.

Välkommen!