Kvarnbergets historia

Utbyggnad av Kvarnberget under åren 1984-1986
Kvarnberget byggdes ut i två etapper. I etapp ett byggs totalt 58 st hus, 50 st friliggande hus med carport på tomten och 8 st radhus med garage i garagelänga. I etapp två byggs 27 st 1 1/2-plans hus med carport på tomten och 24 st  1 1/2-plans hus samt 9 stycken 2-plans radhus med garage i gemensam garagelänga.

Foto: Bo Pettersson