Kontakt

Styrelse

 Funktionärer

  • Valberedning
    • Områdesansvariga i respektive skötelområde 
  • Claes Larsson, Revisor
  • Vakant, Revisorsuppleant 
  • Björn Gustavson, Stugfogde
  • Jan-Erik Thomsson, Gårdskarl
    • Långdansg. 198 | 011-14 69 59
  • Andreas Friberg, Gårdskarl

 Kontaktperson

Vill du komma i kontakt med styrelsen kan du använda någon av adresserna ovan eller skicka ett mail till Ulla Blom Ivarsson <ulla.blomivarsson@telia.com>.