Årsstämma – Årsredovisningar

Årsstämma ska enligt stadgan hållas under mars månad.

Alla boende i Kvarnberget har rätt att närvara och möjlighet att framföra synpunkter på verksamheten. Stämmans beslut lägger grunden för styrelsens verksamhet under det kommande året.

Årsmöte 2018

Protokoll årsmöte 2018
Årsmöteshandlingar 2018

Arkiv
Protokoll årsmöte 2017
Årsmöteshandlingar 2017

Protokoll extra årsmöte 2017
Kallelse extra årsmöte 2017-05-11

Protokoll årsmöte 2016
Årsmöteshandlingar 2016

Protokoll årsmöte 2015
Protokoll årsmöte 2014